top of page

Faaliyetlerimiz

Uluslararası Gençlik Forumu, Türkî Cumhuriyetler, soydaş ve akraba ülkeler ile dost İslam Ülkelerinde faaliyet gösteren gençlik ve öğrenci teşkilatları arasında işbirliğini arttırmak, tecrübelerden istifade etmek, kaynaşmayı temin etmek, karşılaşılan problemleri araştırmak, ortak çözümler üretilmesine vesile olmak ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından üniversite eğitimi almak için ülkemizi gelen misafir öğrenciler ile ilgili gönüllü çalışmalar yapmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 

Misafir Öğrenciler

IYFO; yurtdışından eğitimlerini devam ettirmek üzere ülkemize gelen öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermekte, maddi manevi destek sağlamakta, karşılaştıkları sıkıntılara zamanında çözüm bulmakta, bu ve benzeri amaçlarla öğrencilerin yabancılık hissetmeden eğitimlerini tamamlamarını sağlamaktır. Ülkemizden son derece memnun ayrılan bu öğrenciler ülkelerine birer medeniyet elçisi olarak dönmekte, görev aldıkları alanlarda da bu kardeşliği yansıtan faaliyetler gösterilmektedir. 

Bu doğrultuda misafir öğrencelerimizin IYFO çatısı altında kardeşlik bilincine sahip, modern dünyayı ve  dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunu ve ihtiyaçlarının farkında olan, İslam kültür ve tarihine vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer gönüllü elçiler olarak ülkelerine dönmeleri hedeflenmektedir.

2005 Yılından bu yana Balgat'taki merkezinde çalışmalarını yürüten IYFO; bugüne kadar Fas'tan Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya onlarca farklı ülke ve özerk bölgeden 2000'den fazla öğrenciyle irtibat kurmuştur. Derneğin merkezi Ankara'da olup İstanbul, Konya, Kayseri, İzmir, Bursa, Gaziantep, Eskişehir ve Samsun'da da gönüllü temsilciliklerle yabancı öğrenci çalışması yürütmektedir. 

Her yıl yüzlerce öğrenciye burs verilmekte; ayrıca ihtiyaca yönelik (yol parası, ev eşyası, erzak, vs.) destek sağlanmaktadır. Öğrencilerin resmi işlemlerle ilgili problerimlerinde de onlara rehberlik edilmektedir. 

- dil kursu.jpg

Dil Kursları & Seminerler

Misafir öğrencilere Türkçe, 

ülkemiz gençlerine Arapça, İngilizce 

ve ihtiyaç dahilinde diğer dillerin 

kurs ve seminerlerini düzenlemekteyiz.

Kayıt ve Detaylı Bilgiler İçin Tıklayın

MJisafir Öğrenciler
Dil Kursları & Seminerler

Yurt Dışı 
Eğitim Danışmanlığı

Öğrenimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenimin her kademesindeki öğrencilere, yurt dışındaki eğitim olanakları ve ilgili prosedürler hakkında gönüllü rehberlik hizmeti sağlanmaktadır.

611994ed62181.jpg
EL0B0289.JPG

Mezunlar

Türkiye'de eğitim görmüş misafir öğrencilerimizin eğitimleri sonrası modern dünyayı ve global sistemi tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olan, İslam kültür ve tarihine vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer gönüllü elçiler olarak ülkelerine dönmeleri ve Türkiye ile irtibatlarının sürdürülmesini temin etmek üzere ülkelerinde mezun derneklerini kurmaları ve genel hedefler çerçevesinde verimli çalışmalar yapmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Aynı şekilde eğitimlerini yurt dışında tamamlayarak ülkemize dönen öğrencilerimizin denklik işlemlerinde rehberlik edilmesi, en uygun ve en verimli istihdamlarının sağlanması ve derneğimiz amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalara katılmalarının temin edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Dil eğitimi, staj, örgün eğitimde partner kuruluşlar ile kısa, orta ve uzun süreli öğrenci değişim programları gerçekleştirilmektedir. 

- değişim.jpg
- geziler.jpg

Gezi Kamp ve Seminerler

Gençliğin genel hedefler yönünden tam donanımlı hale gelmelerini temin etmek maksadı ile her türlü gezi, kamp ve seminerler düzenlenmektedir.

Staj & İstihdam

Genel hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli donanıma sahip iş gücünün temini, yurt içinde ve dışında yerli ve misafir öğrencilerin stajları ile gençlerimizin ihtisas alanlarına göre uzmanlaşabilecekleri sahalara sevki noktasında çalışmalar yapılmaktadır.

- istihdam.jpg
bottom of page