top of page

HAKKIMIZDA

 IYFO, 2005 yılında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği Toplantısı nihai kararları doğrultusunda; Toplumun huzur ve barış içinde yaşamasına; gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak; hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, iyi, doğru, güzel, faydalı ve adil olanın hakim olması için gayret eden, savaş yerine barışı, çatışma yerine diyalogu, çifte standart yerine adaleti, sömürü yerine işbirliğini, tekebbür yerine insan haklarını esas kabul eden üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruşudur.

Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO), Türkî Cumhuriyetler, soydaş ve akraba ülkeler ile dost İslam Ülkelerinde faaliyet gösteren gençlik ve öğrenci teşkilatları arasında işbirliğini arttırmak, tecrübelerden istifade etmek, kaynaşmayı temin etmek, karşılaşılan problemleri araştırmak, ortak çözümler üretilmesine vesile olmak ve dünyanın çeşitli coğrafyalarından üniversite eğitimi almak için ülkemizi gelen misafir öğrenciler ile ilgili gönüllü çalışmalar yapmak amacıyla 2005 yılında Bursa’da gerçekleştirilen 1.Uluslararası Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği Toplantısında alınan karar çerçevesinde kurulan uluslararası bir dernektir.

Tüm Dünyada barış ve dayanışmanın tesisi için; iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın hâkim olduğu Yeni Bir Dünya’nın inşasını kendine hedef edinen, yeryüzünde ifsada karşı ıslah için çalışan gençlik ve öğrenci kuruluşları arasında tanışma ve kaynaşmayı temin etmek, karşılaşılan sorunlara karşı birlikte mücadele etmek için atılması gereken adımları atma yönünde çalışmaları bulunan IYFO, yeryüzünün farklı bölgelerinden öğrencilerin ülkemizi tanıması, kültürlerin buluşarak kaynaşması ve ülkemizle diğer ülkelerde bu vesile ile bağların gelişmesini de hedeflemektedir.

MRTD6069_edited.jpg
necmettin-erbakan-meraklisite.jpg

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

Kurucumuz

29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. 1943 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesine doğrudan ikinci sınıftan başladı. 1948'de İTÜ Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsünde Asistan olarak görev yapmaya başladı. 1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesine ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderildi.
1956 yılında Gümüş Motor Fabrikasını kurdu ve 1960 yılı Mart ayında fabrika seri üretime başladı. 1969'da Odalar Birliği Başkanı seçildi ancak bu görevinden Ankara Valiliğinin emriyle uzaklaştırıldı. Aynı yıl 12 Ekim'de yapılan seçimlerde Konya'dan bağımsız milletvekili oldu.
24 Ocak 1970'te Milli Görüş hareketinin ilk partisi olan Milli Nizam Partisini (MNP) kurdu. MNP, 12 Mart Muhtırasının ardından "laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatıldı. MNP'nin kapatılmasının ardından Erbakan, 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974-1978 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Kıbrıs Barış Harekâtı ve Ağır Sanayi Hamlesine öncülük etti.
12 Eylül 1980 darbesi sonrası 9 ay cezaevinden kaldı. 19 Temmuz 1983’te Refah Partisi kuruldu. 11 Ekim 1987’de Refah Partisi Genel Başkanı oldu. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yerel yönetimlerde iş başına gelen Refah Partisi 1995 genel seçimlerinde birinci parti oldu ve Erbakan, Konya milletvekili olarak meclise girdi. 1996’da Erbakan, DYP ile 54. Hükümeti kurarak 28 Haziran tarihinde başbakan oldu. Dış politikada gelişmekte olan Müslüman ülkeleri bir araya getirmek ve İslam Birliği idealini gerçekleştirmek üzere D-8’leri (Developing-8) kurdu.
28 Şubat 1997 post-modern darbesi ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası sonucunda Refah Partisi kapatıldı ve Erbakan’a 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 17 Aralık 1997’de kurulan Fazilet Partisi de diğer partiler gibi çok geçmeden 2001 yılında kapatıldı. 2001 Temmuz ayında Milli Görüş hareketinin beşinci partisi Saadet Partisini kurdu. Erbakan, Mayıs 2003 yılında Saadet Partisi Genel Başkanı oldu.
17 Ekim 2010 yılında yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı oldu ve görevi başında 27 Şubat 2011 tarihinde vefat etti.

DrUUfcKXQAAfaWF_edited.jpg

Yılmaz Balçın

Genel Başkan

Wave

TEŞKİLAT ŞEMASI

Partner Kuruluşlar
bottom of page