top of page

Yeni Bir Dünya
A NEW WORLD
عالم جديد

Misafir Öğrenciler

IYFO; yurtdışından eğitimlerini devam ettirmek üzere ülkemize gelen öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmetiyle maddi ve manevi destek vermekte; güvenle eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

MGKİT

Uluslararası Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği Toplantıları, yeni bir dünyanın inşasında Müslüman gençliğin rolünü değerlendirken; ortak hedefe doğru bugüne kadar geliştirilen çalışmaların daha ileriye doğru nasıl sürdürüleceğini masaya yatırarak gençliğe çözüm yollarını sunmaktadır.

Dil Kursları &
Seminerler

 

Misafir öğrencilere Türkçe, 

ülkemiz gençlerine Arapça, İngilizce 

ve ihtiyaç dahilinde diğer dillerin 

kurs ve seminerlerini düzenlemekteyiz.

HAKKIMIZDA

 IYFO, 2005 yılında gerçekleştirilen 1. Uluslararası Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği Toplantısı nihai kararları doğrultusunda; Toplumun huzur ve barış içinde yaşamasına; gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesine katkıda bulunmak; hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, iyi, doğru, güzel, faydalı ve adil olanın hakim olması için gayret eden, savaş yerine barışı, çatışma yerine diyalogu, çifte standart yerine adaleti, sömürü yerine işbirliğini, tekebbür yerine insan haklarını esas kabul eden üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruşudur.

Haberler
Contact
bottom of page